CONFERINȚA EUROPENĂ EMIN UN NOU CADRU EUROPEAN PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE ADECVARE A SCHEMELOR DE VENIT MINIM

Evenimente focalizate pe problematica Schemelor de Venit Minim în Europa (11-12 Decembrie 2014, Bruxelles)

Între 11 și 12 decembrie 2014, la Bruxelles s-au desfășurat o serie de evenimente focalizate pe problematica Schemelor de Venit Minim în Europa. RENASIS, Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Sociala, membră EAPN, a fost reprezentată la eveniment de Raluca Mănăilă (coordonator național EMIN) și Daniela Mihăiță (expert național EMIN). Pe 11 decembrie, în prima parte a dimineții au avut loc atelierele de lucru în care delegații țărilor participante au prezentat experiența acumulată pe parcursul implementării proiectului EMIN la nivel național. În acest sens au fost discutate principalele realizări, lecțiile învățate și viitoarele activități de advocacy și de construire a suportului public pentru creșterea nivelului de adecvare a Schemelor de Venit Minim. În cea de a doua prima parte a dimineții de 11 Decembrie s-a desfășurat Conferința Europeană “Venitul Minim Adecvat. Construirea consensului”. În după-amaiza aceleiași zile au avut loc atelierele de informare cu tema “Crearea cadrului propice pentru creșterea Schemelor de Venit Minim”. Suita de evenimente s-a încheiat cu o analiză asupra pașilor următori care trebuie făcuți pentru pregătirea celei de a doua etape de proiectului EMIN.

Participanții au avut ocazia să afle o stare de fapt complet diferită de povestea populistă despre oamenii care înșeală sistemul de protecție socială.

În cadrul Conferinței au fost prezentate cele treizeci rapoarte naționale și cele două rapoarte tematice, unul privind nivelul de accesare a venitului minim de către persoane fără adăpost și cel de al doilea privind nivelul de adecvare a veniturilor pentru persoanelor vârstnice.

Experiența de beneficiar al Schemelor de Venit Minim. Conferința a fost deschisă cu două prezentări video în care persoane care beneficiază de schemele de venit minim și-au spus poveștile. Filmul din Portugalia menționează că într-un an se sistează plata venitului minim pentru mai mult de 52 000 beneficiari. Cea de a doua înregistrare, din Danemarca (o țară cu o Schemă de Venit Minim relativ generoasă, dar unde au fost operate reduceri drastice pentru persoane sub 25 de ani) prezintă tineri vorbind despre experiența lor ca beneficiari ai venitului minim. Tinerii au nevoie să fie asistați și implicați în găsirea soluțiilor pentru problemele cu care se confruntă și ajutați pentru a-și atinge visele.

Variații uriașe ale nivlelului de generozitate în alocarea Venitului Minim. Analiza Schemelor de Venit Minim la nivelul Europei arată diferențe foarte mari privind generozitatea cu care sunt alocate: de la 22 Eur în Bulgaria la 1433 Eur în Danemarca, pentru o singură persoană); și de la 100 Eur în Polonia la 3808 Eur în Danemarca pentru un cuplu cu doi copii. Întrebarea care rămâne este: Poate supravițui Uniunea Europeană unei astfel de inegalități fără a lua în calcul inegalitățile existente la niveul ficărei țări?

Scheme de Venit Minim accesibile și adevate. Participanților la Conferință li s-au adus la cunoștință și rezultatele rapoartelor naționale. Acestea susțin că Schemele de Venit Minim adecvate și accesibile nu sunt utile doar pentru cei care au nevoie directă de acestea ci și pentru întreaga societate datorită: efectelor economice stabilizatoare, impactului pozitiv asupra reducerii inegalităților precum și datorită abilității lor de a-i asista pe cei afectați de a rămâne activi în societate.

O provocare pentru noua conducere a Europei. Delegații la Conferință au transmis noii conduceri ai Uniunii Europene nu trebuie doar să vorbească despre o Europă Socială dar, totodată, trebuie să implementeze măsuri directe pentru a asigura o Europă socială. Totdată, participanții la Conferință au adresat un apel pentru introducerea unei Directive Cadru privind Schemele de Venit Minim, considerată un test esențial pentru crearea unei pentru o Europă Socială.

European Minimum Income Network. Analysis of Minimum Income Schemes In EU Member States este un proiect european (2013-2014) finantat de catre Comisia Europeana, in acord cu Recomandarea din 2008 privitoare la Incluziunea Activa, Strategia Europa 2020 si in contextul Platformei Europene Anti-Saracie si Excluziune Sociala. Proiectul isi propune sa aduca la un loc diferiti experti, academicieni si nenumarati actori sociali activi in lupta impotriva saraciei la nivel european, in vederea realizarii unei retele EMIN care sa contribuie la o imbunatatire a nivelului de adecvare si acces al schemelor de venit minim garantat la nivelul tuturor statelor membre UE.

Mai multe informații pot fi obținute vizitând http://emin-eu.net

Share:

Mai multe noutati

EMIN

European Minimum Income Network Project

Scrie-ne!

Scopul nostru este sa ajutam.

Newsletter

Inscrie-te la newsletter