EAPN

”European Minimum Income Network Project” VC/2012/0825
EMIN
The European project “European Minimum Income Network Project” (Contract no. VC/2012/0825) is a two year project (2013 – 2014) funded by the European Commission, that aims to build consensus to take the necessary steps towards the progressive realisation of adequate and accessible minimum income schemes.
Multiplying “Decent Work- Decent Life” DCI NSA ED/2012/279-811
Munca decenta
Conceptul de „Muncă Decentă” a fost propus de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) în anul 2000, din dorinţa de a formula un obiectiv politic internaţional de promovare a îmbunatăţirii condiţiilor de muncă, dincolo de respectarea drepturilor sociale fundamentale, aşa cum sunt definite de cele 8 convenţii fundamentale ale OIM.
“Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry” DCI-NSA-ED/2012/279-938
Fit for fair
Proiectul „Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry” nr.contract DCI-NSAED/2011/58, co-finanţat de Comisia Europeană prin Programul de educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/ Multi, este un parteneriat ce îşi propune să susţină egalitatea de gen, prin înlăturarea efectelor globalizării asupra condiţiilor de lucru ale femeilor. Proiectul se înscrie în obiectivul pe care România, ca stat donator, şi l-a asumat prin politica de Cooperare pentru Dezvoltare, obiectiv potrivit căruia ţara noastră se angajează să acorde asistenţă statelor terţe în vederea reducerii sărăciei, obstacolul principal în asigurarea dezvoltării sociale şi economice a unei ţări.